Elk jaar brengt Stad Oostende een uniek skateboarddeck uit, met een link naar Oostende. In 2024, het Ensorjaar, is dat een eerbetoon aan Oostendse schilder James Ensor. Voor het ontwerp roepen we, via een ontwerpwedstrijd, de hulp in van lokale designers tussen 16 en 26 jaar.
Het winnende ontwerp wordt in 100 exemplaren uitgebracht en verdeelt via UiTPAS-ruilvoordeel en eventuele wedstrijden.

Praktisch

  • Het grafisch ontwerp is een eigen impressie op een werk, een gedeelte van een werk of de persoon van James Ensor
  • Deelnemen kan tot en met 31 maart 2024 via www.oostende.be/ensorskate
  • De wedstrijd staat open voor jongeren, geboren tussen 1998 en 2007, uit de regio Middenkust
    (Oostende, Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg).
  • De winnaar ontvangt 250 euro en 2 exemplaren van het ontworpen skateboard.
  • Alle voorwaarden en technische details kan je lezen in het wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Art. 1: Instelling
Jaarlijks brengt de Stad Oostende een uniek skateboard in beperkte oplage uit met een verwijzing naar Oostende. De dienst Jeugd van de stad Oostende organiseert een ontwerpwedstrijd waarbij een onderkant van een skateboard wordt ontworpen. In de 2024, het Ensorjaar, willen we de ontwerpwedstrijd met een verwijzing naar James Ensor. De skateboards worden door de stad via UiTPAS-ruilvoordeel en eventueel wedstrijden verdeeld.

Art. 2: Aard van het ontwerp
Elk ontwerp, gemaakt binnen het te downloaden sjabloon, komt in aanmerking. Het ontwerp moet in PDF-bestand worden aangeleverd, met een minimale resolutie van 300 DPI.
Het grafisch ontwerp is een eigen impressie op een werk, een gedeelte van een werk of de persoon van James Ensor.

Art. 3: Deelnemingsvoorwaarden
a) Iedereen geboren tussen 01/01/1998 en 31/12/2007 kan aan deze wedstrijd deelnemen met uitzondering van:
• Juryleden;
• Leden van het College van Burgemeester en Schepenen;
• Personeelsleden van de dienst Jeugd van de Stad Oostende;
• Inwonende gezinsleden van bovenstaande.
b) Deelnemen kan enkel via het digitale formulier op de website https://www.oostende.be/Ensorskate . De inzending moet bestaan uit:
• De gegevens van de deelnemer: naam + (eventueel pseudoniem) – geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres;
• Bijlage met het ingezonden ontwerp.
c) Deelnemers wonen in de referentieregio Middenkust (Oostende, Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg).
d) Elke deelnemer mag één ontwerp indienen.
e) Deelnemende ontwerpen of rechtstreeks afgeleiden mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm.
f) Deelnemen kan uiterlijk tot en met zondag 31 maart 23.59 uur.
g) Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

Art.4: Organisatie
De jury wordt samengesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 5: Prijs
a) De prijs voor de winnaar bedraagt 250,00 euro en 2 fysieke exemplaren van het ontworpen skateboard.
b) De bekendmaking gebeurt voor 15 mei 2024.

Art. 6: Betwistingen
Over de beslissing van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.
De ontwerper van de inzending behoudt het auteursrecht over het ontwerp, maar geeft de stad Oostende de uitdrukkelijk toestemming om het ontwerp gratis te gebruiken in functie van het bedrukken van maximaal 100 skateboards en in functie van de communicatie van deze skateboards.
De Stad gaat er van uit dat ouder/voogd van een minderjarige deelnemer op de hoogte is van het wedstrijdreglement, toestemming geeft tot deelname en er op toeziet dat alle auteursrechtelijke verwachtingen zijn nageleefd.
Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

Meer inlichtingen:
Dienst Jeugd
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T 059 25 89 99
E jeugd@oostende.be